Activiteiten door en voor bewoners.


Stichting Wijkorganisatie Aldlân heeft als doel het ondersteunen van sociaal maatschappelijke en culturele activiteiten ten behoeve van een verantwoord leefklimaat in de wijk Aldlân. De stichting tracht dit doel onder andere te bereiken door het laten organiseren van activiteiten en zo nodig het subsidiëren daarvan. De wijkorganisatie draait dan ook geheel op initiatieven vanuit de wijk. Iedere activiteit die wordt aangeboden wordt dan ook niet door de wijkorganisatie georganiseerd, maar door wijkbewoners en mensen die de wijkbewoner iets hebben te bieden. Een groep vrijwilligers houdt daarvoor het Wijkcentrum Aldlân draaiende. Ook u kunt gebruik maken van het wijkgebouw, mits uw activiteit niet besloten is, maar wijkbewoners de mogelijkheid wordt geboden om deel te nemen aan eenmalige of terugkerende activiteiten bedoeld voor kinderen, tieners, volwassenen, ouderen of voor alle leeftijden.  >Ik wil iets doen voor de wijk

Wijkcentrum Aldlân wil een andere richting inslaan..
In het begin van dit jaar werd de wijk Aldlân via de wijkkrant op de hoogte gebracht van een tijdelijke sluiting van het wijkcentrum in de avonduren. Het proces om te komen tot een nieuwe aanpak voor een "ander" wijkcentrum kost wat meer tijd dan wij hadden ingeschat. 
Om een goede indruk te krijgen van hetgeen er leeft- en speelt in de wijk heeft het bestuur, in afstemming met het Wijkpanel Aldlân, het Netwerk Ondernemers Aldlân en de gemeente Leeuwarden, veel gesprekken gevoerd met in de wijk actieve partijen. De partijen waar mee gesproken is waren oa de basisscholen, de seniorenvoorzieningen in de wijk, de wijkagent, de huisartsen en het sociaal wijkteam. Tijdens die gesprekken werd oa ingegaan op de huidige plek van het wijkcentrum en de ideeën over een andere toekomst voor het wijkcentrum. Na de zomervakantie komen wij uitgebreid terug op de indrukken die deze gesprekken bij ons hebben achtergelaten. Maar wij willen u ook niet onthouden welke punten/onderwerpen ons het meeste opvielen. 

Over het algemeen kan gesteld worden dat het redelijk goed gaat met de wijk. Maar ook dat er een aantal punten spelen die meer aandacht vragen. Ook van ons wijkcentrum Froskenburch. Wij noemen enkele punten zoals de toenemende armoede in delen van de wijk, de groeiende kloof tussen arm en rijk, achterstanden in de ontwikkeling van kinderen, verwaarlozing- en een slechte conditie van kinderen, verveling- en eenzaamheid onder senioren, het toenemend alcoholgebruik onder senioren, de vraag naar mogelijkheden van dagbesteding in de eigen wijk en de wens om meer- en beter samen te werken met alle in de wijk actieve partijen. 
Wij zijn bezig om al deze en meerdere punten op een rij te zetten en ook te bekijken wat de mogelijkheden van ons wijkcentrum zijn om in die problematiek een positieve rol te vervullen. We bespreken bijvoorbeeld ook of het jongerenwerk in de wijk en in het wijkcentrum anders en beter kan en hoe het wijkcentrum een rol kan spelen bij het voorkomen en oplossen van genoemde problemen. 

Direct na de zomervakantie is het de bedoeling dat we met alle partijen waar we mee hebben gesproken om tafel te gaan zitten om onze bevindingen, ideeën en voorstellen te bespreken. En daarna gaan we onze nieuwe aanpak voorleggen aan de hele wijk.
Wij vragen uw begrip en ook uw samenwerking. Mocht u mee willen denken- en doen aan een vernieuwd wijkcentrum dan nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen via het e-mailadres wijkcentrumaldlan@gmail.com 
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Wijkcentrum Aldlân.

Binnenkort in Aldlân

------------------------------------------------------------------------------------------------

Activiteiten overzicht Wijkcentrum Aldlân

In juli en augustus heeft de wijkorganisatie 
een zomerstop en is het wijkgebouw gesloten.

De activiteiten van Dorkskerk Huizum vind u >hier<
Activiteiten in Friesland vind u >hier<
De actuele openingstijden van Wijkcentrum Aldlân vind u >hier

Klik op de activiteit voor meer informatie.

MAANDAG
09.00 - 23.00  Geen activiteiten

DINSDAG
09.00 - 11.30  Biljarten (wijkgebouw) vanaf 4 sept.
09.30 - 11.30  Computerinloop senioren (wijkgebouw) ???
09.30 - 11.30  Haak aan. Haakgroep (wijkgebouw) 

WOENSDAG
09.15 - 10.15  TopFit dames (Gymlokaal Raaigras) 
14.30 - 15.30  Streetdance/HipHop    6-8 jaar (wijkgebouw) 
15.30 - 16.30  Streetdance/HipHop   9-10 jaar (wijkgebouw) 
16.30 - 17.30  Streetdance/HipHop 11-12 jaar (wijkgebouw) 
17.30 - 18.30  Streetdance/HipHop 13-15 jaar (wijkgebouw)


DONDERDAG
09.00 - 11.30  Biljarten (wijkgebouw)

VRIJDAG
09.00 - 23.00  Geen activiteiten

ZATERDAG
10.30 - 17.00  Sint Nicolaas Intocht Aldlân op 24 november
11.00 - 12.30  Kinderkleding/Speelgoedbeurs (wijkgebouw) op 13 okt.
14.00 - 16.30  KinderBingo (wijkgebouw) op 20 oktober

Wijzigingen voorbehouden
------------------------------------------------------------------------------------------------

Openingstijden Wijkgebouw

Het wijkgebouw is alleen geopend tijdens openbare activiteiten.

Contactgegevens Stichting Wijkorganisatie Aldlân

CORRESPONDENTIE / CONTACT:
Stichting Wijkorganisatie Aldlân
Salomonszegel 99
8935 SC Leeuwarden
Telefoon Wijkgebouw: 058-2882010 (tijdens openingstijden)
Email: 
wijkcentrumaldlan@gmail.com

SECRETARIAAT / ALGEMENE VRAGEN:

Email: secretariaat.aldlan@gmail.com

> Contact Bestuur
> Contact Webbeheerder

ZAALBESPREKING:

Klik >hier< voor meer informatie over de zalen en de prijzen.

Voor vragen over bepaalde activiteiten kunt u rechtstreeks contact opnemen met de verantwoordelijke persoon. Deze vind u >hier

BANKGEGEVENS (Rabobank):
Bankrekening: NL98 RABO 0395469813


KAMER VAN KOOPHANDEL:
KvK nummer: 41002518
Vestigingsnummer: 000023163372

------------------------------------------------------------------------------------------------