Aldlân wil weer een Buurtpreventie Team

Iedere inwoner van de gemeente Leeuwarden wil graag in een veilige en aangename omgeving wonen. Als bewoner kunt u bijdragen aan de veiligheid en leefbaarheid in uw wijk of dorp. Dit kan door u aan te melden voor buurtpreventie. Daarmee helpt u verloedering tegen te gaan, vernielingen aan te pakken en diefstal en inbraak in uw buurt te voorkomen/verminderen.

Wat is buurtpreventie?
Een buurtpreventieteam* wandelt door de buurt of het dorp en kijkt rond. Ze zijn opvallend
gekleed met een hesje of jas met opschrift “buurtpreventie”. Zij kennen de buurt en hebben oog voor hun medebewoners. De leden van het team kunnen bijvoorbeeld burgers aanspreken om alerter te zijn op vreemde of verdachte situaties. Daarnaast schenken ze aandacht aan overlast, zwerfvuil, defecte straatverlichting e.d. Zij kunnen bijzonderheden rechtstreeks melden bij de gemeente via 14058 en via internet.

Wat is buurtpreventie niet?
Bij een buurtpreventie denken sommigen aan een knokploeg van bewoners. Of dat een buurtpreventieteam beveiligers zijn. Dat is geen juist beeld. De leden van het buurtpreventieteam zijn opgeleid met kennis over “burgerbevoegdheden”, maar zij hebben niet meer bevoegdheden dan andere burgers. Niemand mag voor eigen rechter spelen.

Hoe werkt buurtpreventie?
Een buurtpreventieteam werkt zelfstandig. Het team maakt onderling afspraken over wat ze gaan doen bij hun rondes door de wijk of het dorp. Zo kunnen ze bijvoorbeeld afspreken hoe vaak ze een rondje lopen, op welke tijdstippen en aan welke punten ze extra aandacht schenken. De leden van de teams zijn opgeleid tijdens een introductiecursus. Daarbij wordt aandacht besteed aan de doelstelling van buurtpreventie, communicatievaardigheden, stressvolle situaties en bevoegdheden. Het team werkt nauw samen met andere organisaties die ook in de buurt werkzaam zijn, zoals de gemeente, de politie, het dorpsbelang/wijkbestuur en het welzijnswerk.

Meer informatie over buurtpreventie?
Wilt u meer informatie over buurtpreventie? Of wilt u zich aanmelden voor buurtpreventie? Kijk dan op www.leeuwarden.nl/buurtpreventie of neem contact op met de gemeente Leeuwarden via telefoonnummer 14058 of via www.leeuwarden.nl/contact

* In een buurtpreventieteam leveren bewoners van de wijk of het dorp als vrijwilliger zelf een bijdrage aan de veiligheid en leefbaarheid in hun woonomgeving. Dit noemt men burgerparticipatie. Opgestart door de bewoners zelf, vanuit een gezamenlijk gevoel om verantwoordelijk te zijn voor een prettige en veilige leefomgeving.

Zo zijn ze samen sterk voor een betere en veilige buurt!