Een cursus over en voor de Bijen

Acht avonden van 19.00 uur tot uiterlijk 22.00 uur in Wijkcentrum Froskenburch. 
Vanaf 8 januari iedere maandag, behalve in de voorjaarsvakantie.

De onderwerpen, waar aandacht aan wordt besteed (met in het achterhoofd om het ook in deze volgorde te doen): 
De ontwikkeling van het volk(de Imme), de bouw van de bij, de koningin, de werkster, de dar, het zwermen, de behuizing van de bijen, inwinteren, de gevaren voor de bij, de bijenstal, drachtplanten. Ook hommels en solitaire bijen komen aan de orde.
Je maakt je eigen “cursusboek”, dus neem een schrift en schrijfgerei mee.

De Oerfloed
Dit is de “proeftuin” van de Stichting Permacultuur Friesland. Gelegen aan de Boksumerdyk ter hoogte van nummer 5, tussen Goutum en Boksum.

Voor wie is de cursus?
De cursus is bedoeld voor mensen, die geïnteresseerd zijn in bijen. 
Als je een kennis/vriend(in) hebt, die ook warm loopt voor de bijen en graag mee wil doen, dan kan dat in overleg. Het streven is niet meer dan 25 deelnemers te ontmoeten.      

Kosten: 
7 euro per avond per persoon inclusief een kop koffie of thee. De rest van het geld gaat in de pot om de benodigdheden voor de bijenstal op de Oerfloed te bekostigen.                            

Opgave:                                                                                         
Van te voren opgeven bij Jacob Hein Faber, liefst per mail: j.faber3@chello.nl 
Maar als het niet anders kan: telefoonnummer: 058 2886525

Waarom doe ik dit? 
Mijn liefde voor de Natuur en de Bij (in het bijzonder), met jou te delen.
En om voor de toekomst begeleiders (imkers) van de bijen geboren te laten worden.
En misschien ten overvloede; ik heb niet de intentie alles te weten of te kunnen benoemen, ook beheers ik niet alle te verrichten handelingen voor de Imme, maar ik kan niet langer wachten om je te vertellen wat ik al over de bijen te weten ben gekomen.
                           
Ik heb er zin in. Dus, wie weet....., tot ziens?!
Jacob Hein Faber.