Voorzitter:
Otto de Jong
Email: info@wijkpanelaldlan.nl

Penningmeester:
Ulbe-Cees Tjalsma


Heeft u een klacht/opmerking betreffende wijkgerichte zaken zoals groen, verkeer enzovoort, dan kunt u het > online formulier < invulllen