U heeft een klacht?

Het bestuur van Wijkorganisatie Aldlan wil het wijkcentrum zo goed mogelijk draaiende houden. Maar helaas kan er altijd iets zijn waarvan het bestuur niet op de hoogte is. Zo kunnen er onenigheden zijn tussen bezoekers en medewerkers die niet onder elkaar kunnen worden opgelost of zijn er klachten over de gang van zaken in en rond het wijkgebouw die de nodige aandacht verdienen. Wat het ook mag zijn, het bestuur hoort het graag van u en hecht er waarde aan dat de klacht tot ieders tevredenheid kan worden opgelost. Immers, het wijkgebouw is van de wijkbewoner en daar hoort u zich prettig en thuis te voelen.

Heeft u een klacht?
U kunt deze dan rechtstreeks melden bij een bestuurslid of door het klachtenformulier in te vullen. Uiteraard kunt u uw klacht ook schriftelijk indienen door een brief in een gesloten envelop te richten aan het bestuur en deze op te sturen, of in de brievenbus van het wijkgebouw te deponeren. In alle gevallen is het van belang dat het bestuur weet van wie de klacht komt. Zo zit het bestuur dan niet met lege handen wanneer er meer informatie nodig is voor een goede afhandeling er van. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. Ze worden echter wel bewaard.

> Klacht persoonlijk melden bij bestuurslid Rob Hoek, 058-2889797
> Klachtenformulier
> Klacht schriftelijk indienen (adresgegevens)

Met uw klacht en uw gegevens wordt zeer zorgvuldig omgegaan en blijft binnen het bestuur.
Om gespeculeer en eventueel onterechte verwijten te voorkomen, raden wij u aan uw klacht zoveel mogelijk voor u zelf te houden. Dit ter voorkoming van eventuele vervelende gevolgen voor beide partijen.