Wat iedereen over drugs moet weten. 
Alle middelen op een rijtje.
Alle hieronder aangegeven informatie over drugs en verslaving komt van officiële bronnen. 
De webhouder is niet verantwoordelijk voor de inhoud er van.Hasj en Weed (wiet) zijn bij normaal gebruik (hooguit 1 jointje per dag) de meest onschuldige soorten drugs van alle overige drugs, inclusief alcohol. Ze worden ook wel gekscherend de "vredestichters" genoemd, omdat gebruikers van deze softdrug doorgaans vrolijk en vredig tegen het leven aan kijken. Maar ook hasj en wiet blijven drugs en kan op den duur tegen je gaan keren. Omdat iedereen wel eens met hasj en wiet in aanraking kan komen, zou dit gelegaliseerd moeten worden om te voorkomen dat er illegale rommel wordt verkocht waarin harddrugs zijn verwerkt. Dat neemt niet weg dat ook hasj en wiet wel degelijk een verslavend effect hebben en je er beter niet aan kunt beginnen. Gebruikers kunnen afstandelijk gaan reageren tegen hun omgeving en een persoonsverandering ondergaan. Ze leven doorgaans in een eigen wereldje en bij regelmatig gebruik wordt het effect van die ene joint per dag minder merkbaar, waardoor er een tweede joint bij komt. Op lange termijn heb je nog meer nodig om hetzelfde effect te krijgen en kent de omgeving je niet meer terug. Daarnaast heb je steeds meer geld nodig om je behoefte aan te kunnen vullen. Iets wat geldt voor alle vormen van drugs. Dus ook softdrugs is niet zo soft als de meeste mensen denken en kun je er maar beter niet aan beginnen.
Alcohol maakt nog meer ellende los dan hasj en wiet. Mensen die alcohol drinken worden doorgaans sarcastisch, agressief of raken snel geïrriteerd. Bovendien kan regelmatig gebruik de lever beschadigd raken en kun je psychisch onherstelbare schade oplopen. Het is dus verstandig om helemaal geen verdovende middelen te gaan gebruiken. Want risicoloos is het natuurlijk nooit.
Veel mensen worden bang gemaakt voor drugs. Dat is jammer, want die angst voor het onbekende (dat is het namelijk vaak) laat weinig ruimte over voor een gezond verstand en des te meer voor paniekreacties. Dat maakt het denken en praten over drugs extra moeilijk.
Omdat iedereen op een bepaald moment in zijn leven wel eens met drugs, drugsgebruik of drugsproblematiek te maken krijgt, is het goed om een nuchtere houding aan te nemen. De beste manier om dat te bereiken, is zo veel mogelijk aan de weet te komen. Over drugs zelf, waar ze vandaan komen, wie ze gebruiken en waarom, wat de risico's zijn en hoe problemen kunnen worden voorkomen. Hieronder staat informatie per middel beschreven.


LET OP:
EXPERIMENTEREN MET DRUGS BRENGT ALTIJD RISICO'S MET ZICH MEE. BEGIN ER NOOIT AAN ! HET GEBRUIK VAN ALLE VORMEN VAN DRUGS IS SCHADELIJK VOOR JE GEZONDHEID EN IS STERK AF TE RADEN !


Waarom gebruiken mensen drugs?
Mensen gebruiken drugs om diverse redenen. De jeugd doet het omdat ze er vaak bij willen horen of omdat ze elkaar binnen een groep zitten op te jutten. Daarnaast is nieuwsgierigheid en experimenteren een normale bezigheid die bij de leeftijd hoort. De meeste jeugdigen houden het dan ook al snel voor gezien. Daarentegen zijn er ook veel jongeren die er niet meer van af komen omdat het ouderlijke toezicht niet optimaal is, de jongere problemen met zichzelf heeft of omdat ouders weinig of niet thuis zijn om hun kroost fatsoenlijk en liefdevol op te voeden en op de gevaren te wijzen. Daardoor rommelen de kinderen maar wat aan, zonder zich van die gevaren bewust te zijn. Vaak weten de ouders dan ook niet eens waar hun kinderen mee bezig zijn. Vele mensen (waaronder ook veel jongeren) gaan drugs gebruiken omdat ze de maatschappelijke druk niet aan kunnen. Er wordt tegenwoordig dan ook heel veel van iedereen verwacht. En daar kan niet iedereen aan voldoen. Ook financiële problemen, onlogische overheidsmaatregelen en dwang kunnen mensen er toe brengen om even alles te willen vergeten. Even lekker het verstand op nul zetten om zo niet meer te denken aan alle maatschappelijke druk en onplezierigheden van buitenaf. En daar zijn drugs natuurlijk uitermate geschikt voor. Maar of het verstandig is om er aan te beginnen? Voor een keer is het niet zo heel erg. Maar vaak blijven de problemen, waardoor je ook vaker dat heerlijke gevoel van drugs nodig zult hebben. En dat met alle gevolgen vandien. Het zou daarom ook mooi zijn dat de overheid en de maatschappij wat meer respect zou opbrengen voor hun medemens en ze meer als mens zouden zien dan als een alleskunnende en onuitputtelijke robot.


Herkenning
Het is vaak niet te zien of iemand drugs gebruikt. Omdat er op het moment van het gebruik meestal een persoon of gedragsverandering plaats vind, is de herkenning het opvallendst bij bekenden. U kent de persoon immers en dan valt de verandering het meest op. Overdreven gedrag, druk zijn, zichzelf leuk vinden, of juist het tegenovergestelde. De gebruiker voelt zich goed. Behalve bij hash en wiet kan verstoring van het goede gevoel irritaties of zelfs agressie naar boven brengen. Vergeet niet dat de persoon niet zichzelf is, maar wordt geleid door de drugs. Ze leven in een eigen wereldje en denken dat de omgeving in datzelfde wereldje leeft. Een verstoring kan het gedrag van de persoon in enkele seconden totaal veranderen.
Van alle drugs is de gebruiker van alcohol het meest herkenbaar. De ongecontroleerde bewegingen en vaak onverstaanbare en onsamenhangende gesprekken vallen hierbij het meest op. (zie ook "Alcohol")


Hoe ga je met een drugsgebruiker om?
Van iemand die drugs heeft gebruikt heb je doorgaans geen last. Ze leven in een eigen wereldje en hebben op hun manier veel lol. Het gebruik van drugs stimuleert de stemming die je op dat moment hebt. Meestal is dat een plezierige stemming die je als buitenstaander niet moet veranderen. Het luidruchtige overdreven gedrag en het gevoel alles te kunnen zeggen stoort meestal degenen die geen drugs gebruiken. Er wordt dan wat van gezegd, vaak met dreigende woorden als: "nog 1 keer en dan ga je er uit". En dat is helemaal verkeerd. Het goede gevoel van de gebruiker wordt dan verstoord en kan agressie naar boven halen. Vergeet niet dat de persoon onder invloed van drugs is en niet zichzelf is. De agressie kun je de persoon op dat moment niet aanrekenen. Drugs is verdovend waardoor het lichamelijk gevoel wordt onderdrukt, met als gevolg dat de persoon op dat moment een onuitputtelijke kracht kan bezitten. Wanneer deze gaat vechten, zal er van ophouden geen sprake zijn. De benadering zal op hetzelfde niveau moeten gebeuren. Je zult een moeten zijn met de persoon en dan van daaruit moeten proberen de persoon over te halen om te vertrekken. Dat vergt enige vaardigheid. Lukt dat niet, laat de persoon dan zoveel mogelijk met rust. Immers, zolang de gebruiker niet in zijn of haar goede gevoel wordt aangetast, heb je er in principe geen last van.
Het beste is de gebruiker buiten te houden. Je weet immers nooit wat de uitwerking van drugs zal zijn. Helaas is dat in de praktijk moeilijker dan het vaak wordt voorgesteld. Wat binnen niet mag, gebeurd buiten wel. Bij binnenkomst is de drug nog niet werkzaam. Dat heeft even zijn tijd nodig. Dus zit je later toch met het probleem.
In sommige gevallen kun zien of iemand drugs heeft gebruikt. Je kunt dan letten op:
- Wijt openstaande ogen en een strak, vaak trekkend gezicht. Meestal wordt er kauwgum gebruikt om niet op te vallen. Maar daar wordt dan weer overdreven op gekauwd.
- Overdreven bewegingen, zeker bij een entree om te verdoezelen dat er drugs is gebruikt.
- Overdreven lachen en stoer proberen over te komen.
- Veel onduidelijke praatjes.
- Amicaal gedrag.
- Doen overkomen dat iedereen hen mag.
- Zichzelf interessant en leuk vinden op een niet normale wijze.
Toch gaat het bovenstaande niet altijd op. Zoals eerder gezegd zal iets dergelijks bij een bekende meer opvallen dan bij een onbekende. Immers, misschien is die onbekende van zichzelf wel zo. Wees dus voorzichtig met het beoordelen van personen op drugs. Vaak kun je er lelijk naast zitten. Alleen een test kan uitkomst brengen.


Explosion (Methylone)
Sinds kort is in sommige smart-shops Explosion te koop. In tegenstelling tot wat de bijsluiter doet geloven is het actieve bestanddeel Methylone en niet EMM.
Waarschuwing: Het is niet zo dat alles wat in de smart-shop verkocht wordt onschadelijk is. Soms kruipen stoffen tussen de mazen van de wet door en komen zo op semi-legale manier in omloop. Omdat Methylone een amfetamine basis heeft en sterk op MDMA (XTC) lijkt heeft het zeer waarschijnlijk ook vergelijkbare bijwerkingen en dient het dus met dezelfde zorg benaderd te worden. Neem nooit meer dan de aanbevolen hoeveelheid (1 buisje = 180mg).
Wat is het?
Methylone lijkt chemisch gezien heel sterk op XTC (MDMA). Het verschilt slechts doordat er 1 extra zuurstof (O) atoom aan de alkylgroep (de staart van het molecuul) toegevoegd is ten koste van 2 waterstof (H) atomen.
Explosion wordt verkocht als geurstof (vanille). Deze vanille geur komt van de vanille olie waarin het werkzame bestanddeel (Methylone) opgelost is. De smaak is echter uiterst bitter.
Geschiedenis
Onbekend.
Wijze van toediening
Explosion is een vloeistof en wordt verkocht in 5cm lange buisjes met schroefdop. Om het buisje is een sticker gewikkeld met daarop het woord EXPLOSION. Het wikkel vermeldt ook dat het om een vanille geurstof zou gaan en niet meer 1 buisje tegelijk gebruikt dient te worden.
Dosis
Explosion wordt verkocht in buisjes van 180mg. Neem nooit meer dan deze hoeveelheid in 1 keer.
Effecten
Positieve effecten:
- euforisch gevoel
- behoefte aan praten
- energiek gevoel
- tintelingen in het lichaam
- verhoogde appreciatie van muziek
- (schijnbaar?) verhoogde concentratie
Lichamelijke effecten:
- verlies van eetlust
- verhoging bloeddruk en hartslag
- verhoging lichaamstemperatuur
- moeilijkheden met plassen
- droge mond
- grote pupillen
- stijve kaken, waardoor de tanden stevig op elkaar worden gedrukt en er in tong en/of kaken gebeten kan worden
- soms vaag zicht
Negatieve effecten:
- bij hoge dosis: verwardheid, angst
- slapeloosheid
Lange termijn effecten
Omdat er nog weinig onderzoek naar Methylone gedaan is, is nog weinig bekend over de lange termijn effecten. Wees altijd voorzichtig met nieuwe drugs.
De kater:
Redelijk wat mensen die Explosion gebruiken tijdens het weekend, hebben de week er na een met XTC vergelijkbare dip. Ze voelen zich depri, overgevoelig of juist slecht gehumeurd, lichtgeraakt en leeg. Deze dip is meestal op dinsdag het ergst. Sommige mensen hebben nooit last van een dip!
Lees de Unity tips om de Methylone/XTC kater zo veel mogelijk te bepreken.
Afbraak van Methylone:
Net als XTC wordt Methylone afgebroken door je lever. Binnen 2-3 dagen na gebruik is er niets meer aantoonbaar in je bloed of urine.
Het verkeer:
Methylone beinvloedt zeer waarschijnlijk je rijvaardigheid. Het is dus riskant om deel te nemen aan het verkeer.
Combi:
Zolang er niet zoveel bekend is over een nieuwe drug is het verstandig deze niet te combineren met welke andere drug dan ook.


XTC
XTC is een drug en wordt verkocht in de vorm van pillen en capsules. Deze hebben verschillende kleuren en vormen en zijn vaak voorzien van een afbeelding. De werkzame stof die in XTC zit heet MDMA. Vaak worden pillen als "XTC" verkocht, terwijl ze het in werkelijkheid niet zijn. Dat zit er geen MDMA in, maar iets wat er op lijkt of totaal andere stoffen. Stoffen die heel anders en onvoorspelbaar kunnen werken. Of helemaal niet.
- Verslavend? Lichamelijk niet, Geestelijke afhankelijkheid komt voor.
- Steeds meer nodig voor zelfde effect? Deels (voor het bewustzijnsveranderend effect).
- Effecten korte termijn: Oppeppend/bewustzijnsveranderend. Omgeving wordt anders waargenomen; versterking van gevoelens van intimiteit met anderen.
- Gevolgen lange termijn: Vermoedelijke veroorzaakt XTC veranderingen in de hersenen; het geheugen kan worden aangetast, de drug kan invloed hebben op de concentratie en de stemming (depressiviteit).
- Belangrijk: Bij het gebruik van hoge doseringen overheerst het "speed"-effect; XTC is gevaarlijk bij hart- en vaatziekten, suikerziekte en epilepsie.


Tripmiddelen
Tripmiddelen zijn drugs. Ze veroorzaken onder andere hallucinaties. Dat betekent dat ze de waarneming van de zintuigen veranderen. De natuur maakt tripmiddelen. Zo zitten er tripmiddelen in sommige paddestoelen. Er worden ook tripmiddelen in laboratoria gemaakt. Het bekendste voorbeeld daarvan is LSD.
Tripmiddelen worden op verschillende manieren gebruikt. Zo is LSD te krijgen als "papertrips en in de vorm van tabletjes. Paddestoelen worden gegeten of er wordt thee van getrokken.
- Verslavend? Lichamelijk niet, geestelijk zelden.
- Steeds meer nodig voor zelfde effect? Ja, op korte termijn (wanneer het middel binnen enkele dagen opnieuw wordt gebruikt, is het effect nauwelijks merkbaar). Nee, bij een langere tussenperiode.
- Effecten korte termijn: Versterking van bestaande gevoelens, visuele hallucinaties, vervorming en soms complete verandering van de beleving van tijd en ruimte.
- Gevolgen lange termijn: Psychische stoornissen bij personen die daarvoor gevoelig zijn (angst, psychoses).
- Belangrijk: Gevaar door onjuiste beoordeling van omgeving. Door te sterke trip kan paniek ontstaan: "flippen".


Nicotine
Nicotine is de werkzame stof in tabak. Tabak wordt gemaakt uit de gedroogde bladeren van Nicotiana, de tabaksplant. Tabak wordt gerookt als sigaret, in een pijp of sigaar, maar kan ook worden gesnoven of gepruimd.
- Verslavend? Lichamelijk matig, geestelijk zeer groot.
- Steeds meer nodig voor zelfde effect? Ja.
- Effecten korte termijn: Opwekkend, trillende handen, snelle hartslag, hoesten, koude vingers en tenen, irritaties aan de ogen.
- Gevolgen lange termijn: Slechte conditie, hart- en vaatziekten, bronchitis, kanker.


Speed
"Speed" en "pep" zijn staatnamen voor "wekaminen". Wekaminen zijn chemische stoffen die stimulerend werken op het centrale zenuwstelsel. Het zijn drugs. Er zijn verschillende soorten wekaminen. De belangrijkste zijn (dex)amfetamine en methamfetamine. Speed is te koop als pil of in poedervorm. Meestal wordt het geslikt, maar het kan ook gespoten of gesnoven worden.
- Verslavend? Lichamelijk gering. Geestelijke afhankelijkheid kan snel optreden en groot zijn.
- Steeds meer nodig voor zelfde effect? Ja.
- Effecten korte termijn: Concentratie neemt toe, vermoeidheid en slaap worden onderdrukt, eetlust verdwijnt, zelfoverschatting neemt toe.
- Gevolgen lange termijn: Rusteloosheid, geprikkeldheid, gewichtsverlies, angst, achterdocht, wanen, agressiviteit, uitputting van het lichaam.
- Belangrijk: Gevaarlijk voor mensen met hart- en vaatziekten.


Slaap en Kalmeringsmiddelen
Slaap- en kalmeringsmiddelen helpen bij onrust, angst en slaapproblemen. Ze lossen geen problemen op, maar verdoezelen ze. Slaap- en kalmeringsmiddelen worden door artsen voorgeschreven. De middelen die tegenwoordig het meest worden gebruikt, hebben als verzamelnaam "benzodiazepines". Bekende merknamen zijn: Noctamid, Valium, Mogadon, Dalmadorm, Normison, Rohypnol, Seresta en Temesta. Bekende stofnamen zijn Diazepam en Oxazepam.
- Verslavend? Zowel geestelijk als lichamelijk. Afhankelijkheid kan snel optreden en zeer groot zijn, met name geestelijk.
- Steeds meer nodig voor zelfde effect? Ja.
- Effecten korte termijn: Ontspanning, sufheid, onverschilligheid, zelfoverschatting, afname concentratie- en reactievermogen (gevaarlijk in verkeer).
- Gevolgen lange termijn: Gewichtstoename, traagheid, soms spierzwakte.
- Belangrijk: Combinatie met alcohol is gevaarlijk.


Poppers
Poppers zijn flesjes of capsules waarin een vloeistof zit die snel verdampt en gemakkelijk ingeademd kan worden. De naam "poppers" is afgeleid van de oorspronkelijke verpakking, die bij het openen een "poppend" geluid maakte. Ze zijn populair in de homoscene, maar ze worden ook gebruikt in het uitgaansleven of thuis.
Voorheen waren poppers nog legaal, maar sinds 2000 verboden. Poppers zijn ideaal wanneer je een tijdelijke "lichte trip" van enkele minuten wilt hebben. Poppers snuif je rechtstreeks vanuit het flesje. Doordat het direct werkt, kun je de dosering zelf aanpassen. Hoe vaker je snuift, des te groter het effect.
Effecten:
Seksueel erg stimulerend, halen remmingen weg, meer durf, tijdelijke warme erotische tinteling door het hele lichaam, verstand op nul, kan het klaarkomen uit stellen of juist een extra impuls geven.
1. Verslavend? Lichamelijk niet, geestelijk is mogelijk.
2. Steeds meer nodig voor zelfde effect? Nee.
3. Effecten korte termijn: Ontspannend, bewustzijnsveranderend (high). Versterken seksuele gevoelens. Irritatie van huid en slijmvliezen.
4. Gevolgen lange termijn: Duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn, coördinatiestoornissen, verwardheid, bloedarmoede, irritatie van luchtwegen.
5. Belangrijk: Bij hoge dosis kans op bewusteloosheid. Gevaarlijk in combinatie met harttabletten of medicijnen tegen erectieproblemen. Combinatie met andere drugs geeft onvoorspelbare effecten. ALLEEN OM TE SNUIVEN, NIET OM IN TE NEMEN!


Paddo’s
Paddo s is de verzamelnaam voor paddenstoelen die het bewustzijn beïnvloeden. Ze kunnen hallucinaties veroorzaken: de gebruiker ziet en ervaart dan dingen die er niet zijn. Ze worden daarom tot de "tripmiddelen" gerekend. In de natuur komen meer tripmiddelen voor, zoals sommige cactussoorten en kruiden. Deze middelen worden ook wel "ecodrugs" genoemd.
Paddestoelen en delen ervan kunnen zowel vers als gedroogd worden gegeten. Er kan ook thee van gezet worden. Soms worden ze in gerechten verwerkt.
- Verslavend? Lichamelijk niet, geestelijk zelden
- Steeds meer nodig voor zelfde effect? Ja, op korte termijn (wanneer het middel binnen enkele dagen opnieuw wordt gebruikt, is het effect nauwelijks merkbaar). Nee, bij een langere tussenperiode.
- Effecten korte termijn: Versterking van bestaande gevoelens, visuele hallucinaties, vervorming en soms complete verandering van de beleving van tijd en ruimte.
- Gevolgen lange termijn: Psychische stoornissen bij personen die daarvoor gevoelig zijn (angst, psychoses)
- Belangrijk: Gevaar door onjuiste beoordeling van omgeving. Door te sterke trip kan paniek ontstaan: "flippen".


Opiaten
Opiaten zijn stoffen die uit de papaverplant (Latijn: papaver somniferum) worden gehaald. Door de onrijpe zaadbol in te kerven en het vrijkomende melksap in te drogen, ontstaat ruwe opium. Uit die ruwe opium kan bijvoorbeeld morfine worden gehaald. En uit die morfine kan via een chemische bewerking heroine worden gemaakt. Opium is de verzamelnaam voor een mengsel van verschillende opiaten zoals morfine, codeine, thebarine, papaverine en noscapine.
1. Verslavend? Treedt in het algemeen zeer snel op en is dan groot, zowel lichamelijk als geestelijk.
2. Steeds meer nodig voor zelfde effect? Ja.
3. Effecten korte termijn: Vermindering van pijn en angtgevoelens, kortdurende euforie, emotionele vervlakking, verstopping. Werkingsduur verschilt per soort opiaat.
4. Gevolgen lange termijn: Onverschilligheid. 5. Belangrijk: Risico van ondervoeding en verwaarlozing, waardoor grotere kans op infecties. Bij spuiten extra risico op een overdosis en/of infectie(s) (HIV (aids), hepatitis, etc.).


Lachgas
Lachgas bestaat uit di-stikstofmonoxyde-gas. Het wordt gebruikt als drijfgas voor levensmiddelen en in de medische industrie. Lachgas is te koop in verschillende kwaliteiten en kwantiteiten. De bekendste zijn gaspatronen (voor onder meer slagroomspuiten) en "ballonnetjes". Op sommige housepartys zijn ballonnen gevuld met lachgas te koop. Soms wordt opgetreden tegen de verkoop van deze ballonnetjes omdat het gebruik van lachgas in deze vorm -als drug- illegaal is. Lachgas valt officieel onder de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening.
- Verslavend? Lichamelijk niet, geestelijk zelden.
- Steeds meer nodig voor zelfde effect (tolerantie)? Nee.
- Effecten korte termijn: Verdovende werking, zorgt voor een korte roes. Sterk, maar kortdurend gevoel van euforie. Misselijkheid, hoofdpijn, concentratiestoornissen en duizeligheid.
- Gevolgen lange termijn: Verlaagde vruchtbaarheid, verstoorde aanmaak van zaadcellen en rode bloedcellen bij veelvuldig gebruik.
- Belangrijk: Nooit direct uit gastank, gaspatroon of spuit gebruiken i.v.m. bevriezing van longen.


Khat (Qat)
Khat of qat zijn de bladeren en takjes van een plant met de Latijnse naam Catha Edulis Forsk. De blaadjes en zachte takjes worden gekauwd. In Nederland word khat met name gebruikt door Somalische inwoners. De werkzame stoffen van Khat zijn in Nederland verboden. Khat als plant is echter legaal.
- Verslavend? Lichamelijk niet, geestelijk is mogelijk.
- Steeds meer nodig voor zelfde effect? Nee.
- Effecten korte termijn: Stimulerend, verhoogde alertheid, lichte vorm van euforie, onderdrukking van vermoeidheid en honger. Hyperactiviteit, praatzucht en opwinding. Irritatie van maag en darmen (oprispingen).
- Gevolgen lange termijn: Slapeloosheid, hyperactiviteit, gebrek aan eetlust, verhoogde bloeddruk, stijging lichaamstemperatuur, versnelde hartslag. Mond- en keelkanker, verhoogde kans op maag- en darmziekten en hoge bloeddruk.
- Belangrijk: Kans op afhankelijkheid van khat bij traumatisch verleden. Slaapstoornissen door khatgebruik kunnen alcoholgebruik in de hand werken.


Ketamine
Ketamine is een narcosemiddel. Het is te koop als pil, poeder of injectievloeistof. Ketamine veroorzaakt onder ander hallucinaties. Dat betekent dat het de waarneming van de zintuigen verandert: de gebruikers ziet en ervaart dingen er in werkelijkheid niet zijn. In Nederland wordt Ketamine wel eens verkocht als XTC of cocaïne. Het effect van Ketamine is echter nauwelijks te vergelijken met die middelen.
- Verslavend? Lichamelijk niet, geestelijk komt voor.
- Steeds meer nodig voor zelfde effect? Ja, bij langdurig gebruik.
- Effecten korte termijn: Bewustzijnsveranderend. Omgeving wordt anders waargenomen "trippen". Ervaring van scheiding van lichaam en geest. Verminderd coördinatievermogen, duizeligheid, misselijkheid.
- Gevolgen lange termijn: Psychische stoornissen bij mensen die daarvoor gevoelig zijn (angststoornissen, psychoses).
- Belangrijk: Dosering luistert nauw (kans op overdosering). Overdosering kan leiden tot coma.


Heroïne
Heroïne is een drug. Het behoort tot de opiaten: stoffen die uit de papaver worden gehaald. Heroïne wordt voor gebruik gemengd met allerlei andere stoffen. Het varieert in uiterlijk van grof wit poeder tot geelbruine brokjes en wordt ook wel "bruin" of "smack" genoemd.
Heroïne wordt meestal "gechineesd" of gesnoven. Bij chinezen wordt heroïnepoeder op aluminiumfolie gelegd en verhit. De vrijkomende dampen worden door een kokertje opgezogen en komen zo rechtstreeks in de longen terecht.
- Verslavend? Treedt in het algemeen zeer snel op en is dan groot, zowel lichamelijk als geestelijk.
- Steeds meer nodig voor zelfde effect? Ja.
- Effecten korte termijn: Vermindering van pijn en angstgevoelens, kortdurende euforie, emotionele vervlakking, verstopping. Werkingsduur verschilt per soort opiaat.
- Gevolgen lange termijn: Onverschilligheid.
- Belangrijk: Risico van ondervoeding en verwaarlozing, waardoor grotere kans op infecties. Bij spuiten extra risico op een overdosis en/of infectie(s) (HIV (aids), hepatitis, etc.).


Herbals
Herbals zijn producten die verkocht worden onder namen als Cloud Nine, Herbal Ecstasy en Efedra. Het voornaamste werkzame bestanddeel in deze producten is een stof met de naam Efedrine. Je kunt herbals kopen in de vorm van capsules, pillen en kruidenmengsels. Ook worden pure, gedroogde plantendelen verkocht om te roken of thee van te zetten. Efedra valt sinds februari 2004 onder de Wet op de geneesmiddelenvoorziening en mag niet zonder meer worden verkocht.
- Verslavend? Lichamelijk niet. Geestelijk afhankelijkheid komt voor bij regelmatig gebruik.
- Steeds meer nodig voor zelfde effect? Ja.
- Effecten korte termijn: Stimulerende werking. Vermoeidheid wordt minder gevoeld. Duizeligheid, zweten, misselijkheid en hoofdpijn.
- Gevolgen lange termijn: Uitputting
- Belangrijk: Gevaarlijk voor mensen met hart- en vaatziekten. Onvoorspelbare effecten bij gebruik in combinatie met andere middelen.


Hasj en Weed (Wiet)
Hasj en weed zijn afkomstig van een plant met de Latijnse naam Cannabis Sativa, kortweg cannabis. In het Nederlands noemen we de plant hennep. Hasj en weed worden meestal vermengd met tabak en dan met 1 of meer vloeitjes tot een sjekkie gerold: een stickie of joint. Het roken heet blowen. Er zijn ook mensen die hasj en weed in het eten verwerken, meestal in taart of "space-cake".
1. Verslavend? Lichamelijk niet, geestelijk in het algemeen gering, maar groter bij intensief gebruik.
2. Steeds meer nodig voor zelfde effect? Nee.
3. Effecten korte termijn: Ontspannend, versterkt gevoelens, vermindering concentratie- en reactievermogen, verandering zintuigelijke waarneming. Bij hogere dosering angst, paniek en soms bewustzijnsverlies.
4. Gevolgen lange termijn: Schade aan ademhalingsorganen, kanker (bij roken).
5. Belangrijk: Bij combinatie met alcohol worden effecten van alcohol versterkt. Kans op een te hoge dosering bij het eten van "space cake".


Wat is verder het effect van cannabis?
De effecten van cannabis zijn niet erg uitgesproken. Sommigen voelen bij een eerste gebruik niets. Een kwartier na het roken van een joint kan je je wat euforisch (high) voelen, je voelt je aangenaam ontspannen, je fantasie werkt vrolijk en je hebt een positieve kijk op het leven. Ofwel kan het ook zijn dat je je wat angstig voelt. De effecten van een jointje verdwijnen na 2 à 4 uren.
Bij het eten van een "space-cake" treden de effecten pas op na enkele uren, en dezen zijn meestal minder fijn zoals hallucinaties of angstaanvallen. De reactie op cannabis wordt ook bepaald door de gemoedstoestand die je had voor je gebruikte. Deze wordt dan versterkt. Wie wat neerslachtig was, zal zich nog zwaarmoediger voelen. Wie zich al goed voelde op voorhand, zal zich nog meer ontremd voelen en nog vrolijker worden (en eventueel met als gevolg lachkicks of ongecontroleerd lachen). Het kan ook zijn dat je plots een ongelofelijke drang hebt om veel te eten (vreetkicks).
Bij een normale dosering zal de gebruiker de realiteit niet verliezen en steeds bewust blijven van wat er gebeurt. Doch er zal wel concentratievermindering, vertraagd reactievermogen en geheugenstoornissen optreden. Hasj en weed gaan dus niet samen met studeren, werken of deelname aan het verkeer. Bij een hoge dosering kunnen wel hallucinaties optreden (visueel en auditief) en kan de persoon acute paniekreacties ontwikkelen (het zogenaamde "flippen").


Is cannabis schadelijk?
Het roken van cannabis tast (zoals alle gerookte drugs) het ademhalingssysteem aan, want een jointje bevat ongeveer twee keer zoveel teer als een gewone sigaret). Ook voor het hart is roken van drugs geen goede zaak. Cannabis geeft geen lichamelijke gewenning. Dit betekent dat wanneer je stopt met het gebruik ervan, je geen verschijnselen (de zogenaamde afkickverschijnselen) krijgt. Het is echter wel zo dat je ook bij het gebruik van cannabis en geestelijke afhankelijkheid kan ontwikkelen, dwz. dat je psychisch niet meer zonder kan. Wanneer je geen drugs in de buurt hebt, voel je je ellendig. Als je geestelijk afhankelijk bent van een bepaalde drug, kan je er dan ook verslaafd aan geraken... Je reactievermogen zal dalen, en dit kan een gevaar betekenen in het verkeer!


Hoelang blijft cannabis in je lichaam?
Dit hangt natuurlijk van een heel aantal factoren af. Enerzijds van de hoeveelheid dat je gebruikte maar anderzijds ook van je lichaamsgewicht, de werking van je nieren en van de frequentie waarmee je cannabis gebruikt. Cannabis is vetoplosbaar en kan hierdoor weken in je lichaam blijven zitten. Een urinetest kan in het begin negatief zijn maar een week later positief zonder dat je het gebruikt.


GHB
GHB is de straatnaam voor het middel GammaHydroxyButyraat (GammaHydroxyBoterzuur). Dit werd vroeger gebruikt als inslaapmiddel bij operaties. Vanwege de trage werking en de ongewenste nawerkingen wordt GHB niet meer op die manier gebruikt. GHB is verkrijgbaar als vloeistof, pillen en in poedervorm. Het is geurloos , kleurloos en smaakt een beetje zoutig.
- Verslavend? Bij intensief gebruik kan lichamelijke afhankelijkheid optreden. Geestelijke afhankelijkheid is mogelijk.
- Steeds meer nodig voor zelfde effect? Ja.
- Effecten korte termijn: Ontspannend en seksueel stimulerend. Bij hoge doseringen treden misselijkheid en duizeligheid op.kans op het zgn. out gaan en dan te stikken in eigen braaksel.
- Gevolgen lange termijn: Verslavend en de dosering vaak per uur nodig anders kan men niet functioneren achteruit gang van het geheugen.
- Belangrijk: Doseren is zeer moeilijk en gaat vaak verkeerd.
En raken mensen in coma met de kans te stikken in hun eigen braaksel, tijdens de coma laten ze hun uitwerpselen zoals urine en ontlasting gewoon lopen
Combinatie met alcohol of andere drugs is gevaarlijk. Gevaarlijk voor mensen met epilepsie of hartklachten.
- een verslaving is er tijdens het afkicken een groot probleem dan kun je namelijk in een delirium raken en las van benauwdheid krijgen en Hartritme stoornissen.
In een uitzending van omrop fryslan 3 jaar geleden heeft VNN toegegeven de verslavende effecten te hebben onderschat van GHB tegenwoordig worden wekelijks mensen op de ehbo van het MCL gebracht met een overdosis GHB.


Ecodrugs en Smartdrugs
Onder ecodrugs vallen alle rechtstreeks uit de natuur afkomstige producten met een bewustzijnsbeïnvloedende werking. Het gaat om planten en kruiden waarvan de verdovende of stimulerende werking vaak al eeuwenlang bekend is. Smartproducts is een verzamelnaam voor middelen die zijn samengesteld uit meerdere stoffen. Een smartproduct kan ook chemische van aard zijn. Ecodrugs en smartproducts worden met name verkocht in smartshops, paddo- en ecowinkels.
Smartdrugs zijn niet in smartshops te koop. Het zijn geneesmiddelen die bij b.v. vergeetachtigheid, dementie en epilepsie voorgeschreven werden of worden, maar die soms door gezonde mensen voor andere doeleinden worden gebruikt.
- Verslavend? Geestelijk is mogelijk.
- Steeds meer nodig voor zelfde effect? Afhankelijk van het middel, maar meestal niet.
- Effecten korte termijn: Verschilt per middel.
- Gevolgen lange termijn: Verschilt per middel.
- Belangrijk: Gecombineerd gebruik van producten kan onvoorspelbaar uitpakken. Gebruik in combinatie met alcohol en drugs zoals speed en XTC is riskant.


Cocaïne
Cocaïne is een drug in de vorm van een wit, kristalachtig poeder. Het wordt gehaald uit de bladeren van de cocaplant. Er worden veel namen voor cocaïne gebruikt. De populairste luidt kortweg "coke".
"Gewone" cocaïne wordt voornamelijk gesnoven. Door oplossen in water kan het ook in een ader worden geïnjecteerd. Cocaïne kan door een chemisch proces worden bewerkt tot "crack" of "basecoke". Het roken van "crack" of "basecoke" wordt "basen" genoemd. Bij het roken worden een waterpijp, een speciaal pijpje of folie gebruikt.
- Verslavend? Lichamelijk niet, geestelijke wel.
- Steeds meer nodig voor zelfde effect? Nee.
- Effecten korte termijn: Stimulerend, onderdrukking van vermoeidheid en honger.
- Gevolgen lange termijn: Gewichtsverlies, slapeloosheid, angst, waanvoorstellingen, geprikkeldheid, achterdocht, agressiviteit, depressie na stoppen van intensief gebruik, uitputting van het lichaam.
- Belangrijk: Rookbare vorm van cocaïne heet "crack", "basecoke" of "gekookte coke".


Cafeïne
Cafeïne is een stimulerende stof die onder meer te vinden is in koffie, thee, cola. Cafeïne zit ook in zogenaamde smartdrinks of energydrinks. Cafeïne als zuivere stof is een wit poeder met een bittere smaak. Het wordt wel eens in pilvorm verkocht of aan andere drugs gevoegd. Oorspronkelijk komt cafeïne voor in planten, waaronder de koffieplant en de theeplant.
1. Verslavend? Lichamelijk gering, geestelijk niet problematisch.
2. Steeds meer nodig voor zelfde effect? Ja.
3. Effecten korte termijn: Concentratie neemt toe, vermoeidheid wordt onderdrukt.
4. Gevolgen lange termijn: Bij grote hoeveelheden: slapeloosheid, rusteloosheid, risico van aantasting van hart- en bloedvaten.


Alcohol
Alcohol is na koffie en thee de meest gebruikte drug in Nederland. Het is de werkzame stof in verschillende dranken zoals bier, wijn en jenever maar ook in mixdranken en shooters. Het gebruik en de verkoop van alcoholhoudende dranken is legaal. De verkoop van zwakalcoholhoudende dranken aan jongeren onder de 16 jaar is verboden. Voor sterke drank geldt een minimum leeftijd van 18 jaar.
- Verslavend? Bij sociaal gebruik kan er sprake zijn van matige geestelijke afhankelijkheid, bij intensief gebruik van grote geestelijke en lichamelijke afhankelijkheid.
- Steeds meer nodig voor zelfde effect? Ja.
- Effecten korte termijn: Verdovend en ontremmend, aantasting beoordeling- en reactievermogen, sentimentaliteit, agressie, zelfoverschatting, onverschilligheid, aantasting van motoriek en spraak.
- Gevolgen lange termijn: Ernstige schade aan de lever, hersenen, hart en maag bij overmatig gebruik.
- Belangrijk: Gevaar bij combinatie met andere middelen (slaapmiddelen en opiaten).Alle hierboven aangegeven informatie over drugs en verslaving komt van officiële bronnen. 
De webhouder is niet verantwoordelijk voor de inhoud er van.