Deze regels gelden voor alle gebruikers van Wijkcentrum Aldlân 
en gelden zowel in het gebouw als voor de directe 
omgeving van het gebouw.
Bezoekers en deelnemers dienen de in het wijkgebouw geldende 
regels te respecteren en na te leven.
 ALGEMENE REGELS 
1. Alle aanwijzingen van medewerkers van dit gebouw, 
    die verband houden met huisregels, moeten direct 
    worden opgevolgd!
2. Het is verplicht medewerking te verlenen bij controles op 
    WAPEN en DRUGSBEZIT!
3. Gevonden voorwerpen kunt u bij de bar inleveren.
4. Er worden geen alcoholhoudende dranken verstrekt aan 
    mensen jongen dan 18 jaar.

Het is verboden om:
1. Drugs in het bezit te hebben, te gebruiken, of te verhandelen.
2. Wapens of andere voorwerpen, die als wapen gebruikt 
     kunnen worden in bezit te hebben.
3. Diefstal of vernielingen te plegen.
4. Goederen te verhandelen of te helen.
5. Geweld te gebruiken of met geweld dreigen.
6. Discriminerende opmerkingen te plaatsen.
7. Door woord of gebaar iemand seksueel te intimideren.
8. Onder de 18 jaar alcoholhoudende dranken te nuttigen.
9. Alcoholhoudende dranken te kopen voor mensen onder de 18 jaar.
10. Aanstootgevend onzedelijk gedrag te vertonen.
11. In het gebouw te gokken.
12. Beledigingen te uiten.
13. Fietsen, scooters en andere vervoermiddelen in de hal te parkeren.
14. Dieren mee naar binnen te nemen, m.u.v. geleide honden.

15. (Bar)medewerkers te manipuleren of om te kopen.

Het is niet toegestaan om:
1. Eigen drank of etenswaren mee naar binnen te nemen.
2. Glazen, blikjes of flesjes mee naar buiten te nemen.
3. Geluidsoverlast te veroorzaken in de directe omgeving 
    van het gebouw.
De toegang kan geweigerd worden:
1. Als u aangeschoten of dronken bent.
2. Wanneer u alcoholhoudende dranken koopt voor 
    mensen onder de 18 jaar.
3. De toegang eerder is ontzegd.
4. Niet meewerkt aan controles op WAPENS en DRUGS.

Bij het plegen van misdrijven:
1. Wordt u aangehouden en worden relevante 
    goederen (DRUGS-WAPENS) in beslag genomen.
2. Wordt u direct overgedragen aan de POLITIE.
3. Doen wij AANGIFTE of DIENEN een KLACHT in.

Bij het niet naleven van onze huisregels:
1. Wordt u uit het gebouw verwijderd en zal u (eventueel) 
    de toegang worden ontzegd. 
    (DIT ZAL BIJ DE POLITIE BEKEND WORDEN GEMAAKT!)
2. Wordt bij HUISVREDEBREUK direct de politie ingeschakeld.

 GEDRAGSREGELS 
1. Niet met vuur spelen in het wijkgebouw
2. Niet met bierviltjes of andere materialen gooien.
3. Geen discriminerende of seksistische opmerkingen maken.
4. Geen kauwgom op de grond gooien. 
    Deponeer dit in de afvalbakken.
5. Niet op het biljart hangen, zitten, staan of liggen.
6. Geen glazen op het biljart plaatsen.
7. Niet boven het biljart roken.
8. Niet voordringen of schreeuwen bij het doen van bestellingen.
9. Geen voeten op stoelen of tafels leggen.
10. Na toiletgebruik geen rotzooi achterlaten.
11. Geen groepjes vormen in de toiletruimtes.
12. Volg de instructies van het barpersoneel.
13. Betaal direct de consumpties.
14. Laat de barmedewerker niet wachten op geld.
15. Bij een laatste ronde niet meer dan 1 consumptie per persoon nuttigen.
16. Na de laatste ronde niet meer zeuren om consumpties.
Bij het niet naleven van deze huis en gedragsregels kan na een officiële schriftelijke waarschuwing u de toegang tot het gebouw worden ontzegd voor maximaal 1 jaar.

Het bestuur van Stichting Wijkorganisatie Aldlân