Algemene Deelnamevoorwaarden cursussen.

Deelname voorwaarden TopFit en Computerinloop 

Aan deelname, aan de door u vermelde cursus, zijn de volgende voorwaarden verbonden:

Inschrijving:
U kunt zich eenvoudig online inschrijven door het >aanmeldingsformulier< volledig in te vullen en te verzenden.

Betaling:
Door ondertekening van het inschrijfformulier die u op de eerstvolgende les ontvangt, verplicht u zich tot betaling van het lesgeld en de lesmateriaalkosten. Dit, vanwege het feit dat op grond van de binnengekomen aanmeldingen door de organisatie verplichten aangegaan worden.

Cursussen/activiteiten van minder dan 18 lessen moeten in 1 keer vooruit worden betaald. Bij een cursus/activiteit van 18 of meer lessen mag in 2 termijnen worden betaald, namelijk de 1e helft in sept./okt. en de 2e helft in januari.

Het verschuldigde bedrag kan worden gestort op rekeningnummer NL98RABO0395469813

Vakantie: 
Veelal zal er in de bekende schoolvakanties geen les c.q. activiteit zijn. U wordt daar tijdig van in kennis gesteld.

Verzuim: 
Verzuimde lessen c.q. activiteitsdagen zijn voor rekening van de deelneem(st)er. Bij verhindering van de docent, of andere oorzaak, wordt de les ingehaald of verrekend.
Beëindiging: Tussentijdse beëindiging kan alleen in overleg met de cursuscoördinator en niet met de docent.
Algemeen: U houdt er rekening mee dat de cursus/activiteit door vrijwillig(st)ers voor u is georganiseerd en niet voor hen zelf. Dit houdt in dat deelnemers, aan welke activiteit dan ook, bereid zijn om zelf koffie te halen en na afloop van de activiteit te zorgen dat de zaal opgeruimd is.
Voor alle cursussen en activiteiten geldt dat er voldoende deelnemers moeten zijn om de cursus of activiteit door te laten gaan.

Beëindiging:
Tussentijdse beëindiging kan alleen in overleg met de cursus coördinator en niet met de docent

Algemeen:
U houdt er rekening mee dat de cursus/activiteit door vrijwillig(st)ers voor u is georganiseerd en niet voor hen zelf. Dit houdt in dat deelnemers, aan welke activiteit dan ook, bereid zijn om zelf koffie/thee/fris te halen en na afloop van de activiteit te zorgen dat de zaal opgeruimd is.