Openingstijden Wijkgebouw

In juli en augustus heeft de wijkorganisatie 
een zomerstop en is het wijkgebouw gesloten.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wijkgebouw voorlopig 's avonds gesloten!
Zoals velen van u reeds gemerkt zullen hebben is ons wijkcentrum op de avonden gesloten. De komende maanden zal dit zo blijven omdat we bezig gaan met het verbeteren van de organisatie, het aanvullen van het bestuur en het samenstellen van een brede ploeg vrijwilligers. Op deze manier willen we werken aan een gezonde toekomst voor ons wijkcentrum. En zo’n proces kost tijd en die tijd gaan we nemen. Helaas voor de mensen die, waarschijnlijk tot de zomervakantie, op de avond niet meer gebruik kunnen maken van ons centrum. Maar het is even niet anders. 
Het bestuur van de Wijkorganisatie Aldlân. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Wij zijn altijd gesloten op:
Oudejaarsavond, Nieuwjaarsdag, Bevrijdingsdag, Kerstdagen, Paasdagen, Hemelvaartsdag, Pinksterdagen, Koningsdag en de zomervakantie. 

Wijzigingen voorbehouden!


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------