Nieuws rond het Drachtsterplein

1. We gaan over ca. 2 à 3 weken starten met de rondtour van de Drachtsterwegmaquette van de 2 Nordwin studenten. Ons idee is om de rondtour te starten in de Froskenburch. En vervolgens dus naar Goutum en Zuiderburen en afsluiten in de stadshal. Bij deze start van de rondtour in jullie wijkcentrum kunnen we dus ook wat communicatie plegen en een officieel moment van maken. Ik hoor graag of jullie dit wat lijkt. En hoe lang jullie de maquette willen hebben staan. Kortom, we kunnen dan wat afspraken maken en ook bekijken welke communicatie daarover naar de wijk toe mogelijk is.

2. Ergens eind mei verwachten we het infopaneel in de ZO-hoek van het Drachtsterplein te  kunnen gaan plaatsen. Het infopaneel bevat informatie over de archeologie onder het Drachtsterplein (m.n. Abbingastate) en wat daar bij de werkzaamheden is aan getroffen bij het archeologische onderzoek. In feite dus info zoals die ook in de huidige mini-expositie in het HCL te vinden is en zoals die is gepresenteerd op de lezing van 10 maart jl.. Zowel het infopaneel alsook de huidige mini-expositie zijn denk ik dingen die leuk zijn voor de inwoners van Aldlân om te weten.
De plaatsing zelf gaan we waarschijnlijk ook omkleden met een officiële onthulling