De belangrijkste taken op een rijtje

Voorzitter, Vacant (tijdelijk verzorgt door overige bestuursleden)
1. Leiden van de bestuurs / medewerkersvergaderingen
3. Aanspreekpunt wijkorganisatie
4. Het toezien op de uitvoering van bestuursbesluiten
5. In spoedeisende zaken besluiten nemen na overleg met één of meerdere
    bestuursleden. Nooit alleen!
6. Onderhouden van externe contacten eventueel samen met
    een ander bestuurslid
7. Namens de organisatie ingaan op uitnodigingen van derden,
    eventueel samen met een ander bestuurslid
8. Zorg dragen dat de statuten en het huishoudelijk reglement
    in het algemeen wordt nageleefd.
9. Het bezoeken van voorzittersveraderingen
10. Het bezoeken van bijeenkomsten/vergaderingen elders,
      die betrekking hebben tot het wijkwerk, eventueel samen
      met een ander bestuurslid.
11. Aanspreekpunt bij problemen in het algemeen
12. Schriftelijke / mondelinge contacten wijkorganisatie - gemeente en derden
13. Behartigen van zaken als (schriftelijke) contracten en afspraken
14. Onderhouden van externe contacten eventueel samen met een ander
      bestuurslid
15. Zorg dragen dat de statuten en het huishoudelijk reglement
      binnen het bestuur wordt nageleefd

Penningmeester / Vice-Voorzitter
1. Aanvragen van voorschotten op toegekende subsidies.
2. Verstrekken van voorschotten aan werkgroepen
3. Betalen van de ontvangen nota’s
4. Zorgdragen interne inkomsten en uitgaven
5. Alle verdere financiële zaken betreffende de organisatie.
6. Beheer van de bankrekening en organisatiegelden
7. Opstellen van een financieel jaarverslag
8. Alle verdere financiële zaken betreffende de organisatie.

Bestuurssecretaris
1. Onderhouden externe contacten
2. Volgen van externe vergadering
3. Diverse bestuurlijke taken
4. Uitgaande brieven bestuur
5. Gesprekken met externe partijen

Algemeen bestuurslid (vacant)
1. Mee denken, mee praten, mee besturen
2. Bestuurstaken waarnemen wanneer dat nodig is

Secretariaat
1. Verwerken van alle in en uitgaande post
2. Bijhouden van het medewerkersbestand
3. Bijhouden van het archief
4. Het maken van jaarverslagen
5. Drukwerk
6. Sleutelbeheer en Alarmbeheer
7. Online bijhouden zalenverdeling / bardiensten
8. Beheren en bijhouden van de website en de Social Media
9. Zalenverdeling / Bardiensten / Agenda
10. Zaalgebruik (verhuur)
11. Schrijven en uitwerken van notulen van (extra)
      bestuur/medewerkersvergaderingen
12. Vraagbaak en aanspreekpunt Wijkorganisatie

Voorraadbeheer
1. Voorraadbeheer / bijhouden van het assortiment
2. Het startklaar maken van de werkweek (een barmedewerker kan
    zo beginnen met de bardienst)

Coördinator Bar & Bediening
1. Zorg dragen eventuele reparaties. Gebreken kunnen door
    derden worden gerepareerd in overleg met de penningmeester.
2. Aanspreekpunt voor problemen, wangedrag en gebreken in het gebouw
3. Acuut zorg dragen voor kleine reparaties, eventueel door een derden
4. Het handhaven van de sfeer en de gezelligheid in het gebouw
5. Inwerken / begeleiden van nieuwe barmedewerkers
6. Controle houdbaarheidsdatum dranken en etenswaren
7. Controle sociale hygiëne
8. Eindverantwoordelijkheid horecagedeelte
9. Contactpersoon barmedewerkers
10. Voorzitten van barmedewerkers vergaderingen
11. Er voor zorgen dat de sluitingstijden worden nageleefd
12. Aansturen barmedewerkers
13. Startklaar maken van de werkweek betreffende het wisselgeld bar.

Bestuursleden dienen het liefst woonachtig te zijn in de wijk Aldlân, maar is geen vereiste.