Yoga

Helaas wordt Yoga niet meer in Wijkcentrum Froskenburch gegeven, maar ergens anders. Hieronder kunt u contact opnemen met de leiding:

Opgave en informatie: 
Telefoon: 06.47139027
Email: veronicaaukes@gmail.com 

WAT IS YOGA?
Elke dag doen wij allerlei spanningen op: tijdens het werk en thuis, onder collega’s , in het gezin en met vrienden. Het is algemeen bekend dat spanningen die niet regelmatig worden losgelaten aanleiding kunnen geven tot allerlei klachten van lichamelijke aard.

Spanning loslaten is moeilijk. Wat de meeste mensen onder ontspanning verstaan: TV kijken, een boek lezen, naar muziek luisteren, of zelfs een sport bedrijven, kan verstrooiend zijn en afleiden van de dagelijkse beslommeringen, maar werkt als zodanig niet diep door. Voor een diepe ontspanning zijn concentratie en gerichte aandacht belangrijke voorwaarden. Dit betekent dat effectief ontspannen niet passief is, iets wat u alleen maar ondergaat. Ook wanneer uw lichaam in volkomen rust op de grond ligt blijft uw geest helder en wakker. Om goed te kunnen ontspannen dient u het proces van ontspannen telkens op de voet te volgen. De ontspanning die yoga te weeg brengt werkt diep door, zowel lichamelijk als geestelijk en emotioneel.

Wat yoga is valt moeilijk uit te leggen. Er zijn hele boekenkasten vol over yoga geschreven. Een definitie is moeilijk te geven. Een definitie heeft een zekere begrenzing. Yoga is echter grenzeloos. Het woord yoga stamt uit het Sanskriet - de klassieke taal van het oude India - en is nauw verwant met ons woord juk. Het woord kan het best worden vertaald als “vereniging” of “eenwording”. In die zin is yoga de methode, of discipline die gericht is op het in evenwicht brengen van lichaam, geest en ziel. Yoga brengt daarmee eenheid in de mens.

Om tot die eenheid te komen biedt yoga de beoefenaar (de yogi) een keur aan oefeningen op zowel fysiek niveau (de lichaamshoudingen of asana’s) als op mentaal niveau (concentratie en meditatie). Een belangrijke plaats nemen de ademhalingsoefeningen in. Deze zijn gericht op de beheersing van de ademhaling.

Hoe ziet een yogales er nu uit? Het zal u, na het voorgaande gelezen te hebben, niet verbazen dat de lichaamsoefeningen (de zogenaamde houdingen) of, met een modern woord, het lichaamswerk, een belangrijke plaats innemen. Elke houding wordt met veel aandacht gedaan en daarbij wordt u zo nodig geholpen en gecorrigeerd door de yoga leraar. Bij het oefenen wordt veel aandacht aan de ademhaling gegeven. Daarnaast komen bepaalde ademhalingsoefeningen met een zekere regelmaat aan bod.

De gerichte ontspanning vormt tenslotte het sluitstuk van elke yogales. In de liggende houding leert u telkens weer opnieuw uw lichaam van top tot teen te ontspannen. Het is verrassend hoe u tijdens deze oefening altijd weer nieuwe aspecten tegenkomt.

Hoe prettig het is om met behulp van yoga te ontspannen en tegelijkertijd nieuwe energie op te doen kunt u alleen maar ervaren door zelf yoga te doen.

Als u na het lezen van dit artikel geïnteresseerd bent geworden, kom dan eens een proefles meedoen. Bevalt het, dan kunt u zich voor langere of kortere tijd opgeven. De lessen zijn elke donderdagochtend van 09.15 tot 10.45 uur in Wijkcentrum Froskenburch.